NORSKREEN

Valls

Ubicació

Valls, Tarragona

Superfície

900 m2

Promotor

VEA Resino Arquitectes

Client

García Riera