GRC

Torre Barró

Ubicació

Torre Baró, Barcelona

L’edifici és un habitatge plurifamiliar.

Aquest edifici, de forma pentagonal, és a Barcelona.

Superfície

1.700 m2

Promotor

Mias Arquitectes

Client

Sorigué