NORSKREEN

Tánger

Ubicació

Barcelona

Edifici de nova construcció destinat al lloguer d’oficines.

Panells Norskreen de ciment blanc, acabat uniforme, amb geometries de motlles diferents, seguint l’estructura de l’edifici, per al tancament de les jàsseres i pilars d’estructura in situ.

D’aquesta manera s’aconsegueix un volum tridimensional a la façana, seguint la quadrícula entre la fusteria interior i el panell Norskreen.

Façana tridimensional

A tota la part de coberta, s’ha col·locat el panell sobre una subestructura metàl·lica, per folrar íntegrament les jàsseres metàl·liques. Els panells de cantonada, s’han resolt mitjançant unes platines metàl·liques per a l’ancoratge.

Panell col·locat mitjançant grua d’obra i bastides penjades i segellades, un cop muntat l’aïllament i la fusteria d’alumini.

Superfície

2.100 m2

Promotor

Batlle i Roig

Client

Dragados