GRC

Sant Just Homes III

Ubicació

Sant Just Desvern, Barcelona

GRC Sandwich i Stud Frame, combinació perfecta a la construcció de 3 edificis.

Per dissoldre la continuïtat generada per la longitud dels edificis, hem utilitzat un conjunt de bandes GRC blanques horitzontals amb fallides en diagonal que donen riquesa i heterogeneïtat a les façanes.

Aquestes bandes tenen continuïtat a l’interior de l’illa, a les façanes amb terrasses, i donen una unitat al conjunt.

Urbanització de 102 unitats dividida en tres edificis.

Aquesta urbanització de 102 unitats es divideix en tres edificis; dos amb una longitud de 65m i 53m i el tercer té una base quadrada de 21x21m.

Superfície

4.500 m2

Promotor

ON-A Arquitectura

Client

Benito Arno e Hijos