GRC

Radisson Blu 1882 Hotel

Ubicació

Barcelona

Portem a terme el projecte pel Radisson Blu 1882 Hotel amb panells GRC Stud Frame.

GRC és un material resistent a agents atmosfèrics.

A més, el GRC és un material que requereix baix manteniment, perquè és impermeable, resistent als agents atmosfèrics, incombustible i no inflamable. I té un baix impacte ambiental.

Superfície

1.100 m2

Promotor

GCA

Client

Sorigué