Ubicació
22 @, Barcelona

Edifici de nova construcció, destinat al lloguer d'oficines.

Panells Norskreen de ciment blanc, acabat uniforme, amb geometries de motlles diferents, seguint l'estructura de l'edifici, per al tancament de les jàsseres i pilars d'estructura in situ.

D'aquesta manera s'aconsegueix un volum tridimensional en la façana, seguint la quadrícula entre la fusteria interior i el panell Norskreen.

Superfície

2.100 m2

Direcció facultativa

Batlle i Roig

Client

Dragados

Façana tridimensional

En tota la part de coberta, s'ha col·locat el panell damunt d'una subestructura metàl·lica, per a folrar íntegrament les jàsseres metàl·liques. Els panells de cantonada, s'han resolt mitjançant unes platines metàl·liques per al seu ancoratge.

Panell col·locat mitjançant grua d'obra i bastides penjades i segellaments, una vegada muntat l'aïllament i la fusteria d'alumini.