Ubicació
Castellbisbal, Barcelona

Panell de GRC Sandvitx en la marquesina de l'entrada i fals sostre.

Làmines horitzontals i verticals, de gran format de panell Sandvitx, per brisolei de façana, acabades amb pintura de magnetita negra, ancorades al forjat i subestructura metàl·lica.

Amb acabat de pintura de magnetita per a marquesina d'entrada.

Superfície

1.200 m2

Direcció facultativa

Construcía

Client

Construcía

Làmines de panell GRC Sandvitx per a façana.