Ubicació
Sabadell, Barcelona

Edifici de nova construcció a Sabadell, destinat a habitatges.

Panell de GRC de gran format, amb tres tipologies, panell sandvitx de balcó, façana i grecat.

Acabat amb tres colors de veladura, negre, marró i blanc.

L'edifici està format per dos volums diferenciats, una part baixa de 4 altures i la torre.

Tota la part baixa de l'edifici, tant exterior com interior, i la zona comuna de la piscina, està acabada amb panell GRC negre sota forjat.

Superfície

4.200 m2

Direcció facultativa

ON-A Arquitectura

Client

Acsa Sorigué

Panells de coberta amb retorns de pendent interior, per a recollir aigües

El panell sandvitx de balcó, té un tractament interior, per a donar un acabat òptim en la part posterior vista.