Ubicació
Barcelona

Duem a terme el projecte per a el Radisson Blu 1882 Hotel amb panells GRC Stud Frame.

Superfície

1.100 m2

Direcció facultativa

GCA

Client

Sorigué

GRC és un material resistent a agents atmosfèrics.

A més, el GRC és un material que requereix de baix manteniment, perquè és impermeable, resistent als agents atmosfèrics, incombustible i no inflamable. I té un baix impacte ambiental.