Ubicació
Saragossa

Construcció destinada a habitatges a Saragossa.

La característica principal d'aquests panells és la seva complexitat tant en forma com en colors.   

 La tipologia de panell instal·lat és sandvitx i stud frame.

Superfície

2.000 m2

Direcció facultativa

LOBE Construcciones

Client

Lobe Construcciones