Ubicació
Badalona, Barcelona

Obra de nova edificació, destinada a habitatges.

Situada en el terme municipal de Badalona, enfront del passeig marítim, formada per tres blocs de cases, amb terrassa i zona comuna de passeig i piscina.

Panell Sandvitx GRC amb acabat llis amb colorant en massa per la part baixa dels edificis i panell sandvitx amb colorant en massa i acabat panilla ranurada.

Superfície

11.000 m2

Direcció facultativa

OUA Arquitectes

Client

Ute Vopi4-Certis

Col·locat amb acte grua mòbil i segellat entre panells

Panells de gran format, amb retorns laterals de 23 cm, col·locats entre forjats, per a realitzar el tancament interior de la façana.