Ubicació
Cornellà de Llobregat, Barcelona

Edifici de nova construcció, plurifamiliar de 66 habitatges, amb sistema de panells Norskreen de façana ventilada.

Edifici de nova construcció, plurifamiliar de 66 habitatges, amb sistema de panells Norskreen de façana ventilada.

Panell blanc en façana llis i amb falsa junta de petit i gran format, perfils Norskreen de làmina horitzontal en el front de forjat, per a donar continuïtat al panell.

Superfície

3.300 m2

Direcció facultativa

BXD Arquitectura

Client

Constructora San José

Sistema de col·locació mitjançant grua mòbil i bastides penjades

Emplafonis faldons de planta 0, ancorats a perfil metàl·lic baix forjat.

Panells de gran format 600x300 amb greques lliures i cegues, en cota carrer, com a funcionalitat de barana en pati interior i col·locats sota forjats.