Productes

Detall 1

PANELL DE FORJAT A FORJAT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 2

PANELL D’AMPIT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 1

PANELL DE FORJAT A FORJAT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 2

PANELL D’AMPIT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Veure projectes
STUD-FRAME (GRC)

Detall 1

PANELL DE FORJAT A FORJAT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 2

PANELL D’AMPIT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 1

PANELL DE FORJAT A FORJAT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 2

PANELL D’AMPIT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Veure projectes
SANDWICH (GRC)

Detall 1

PANELL DE FORJAT A FORJAT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 2

PANELL D’AMPIT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 1

PANELL DE FORJAT A FORJAT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 2

PANELL D’AMPIT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Veure projectes
LÀMINA RIGIDITZADA (GRC)

Detall 1

PANELL DE FORJAT A FORJAT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 2

PANELL D’AMPIT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 1

PANELL DE FORJAT A FORJAT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Detall 2

PANELL D’AMPIT

Angular de càrrega i antibolcada a forjat

Veure projectes
UHPC