Política de privacidad

A través de la present política de privacitat PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U desitja informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.prefabricatsplanas.com sobre els tractaments de dades personals realitzades.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

Qui tracta les dades?

  • Raó Social: PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U
  • NIF: A17048646
  • Dirección: Sils s/n – 17430 Santa Coloma de Farners (Girona)
  • Correu electrònic: rrhh1@prefabricatsplanas.com

 

Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

2.1 Formulari de Contacte

Gestió de les consultes que realitzen els Usuaris a través del formulari de contacte que PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U posen a la seva disposició.

La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment que atorga l’usuari mitjançant la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans de l’enviament del formulari.

Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o de negoci entre l’Usuari i PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U. Per al cas que les sol·licituds efectuades per un usuari no mantinguin una relació contractual, les dades es conservaran fins a haver resolt aquesta sol·licitud

2.2 Formulari Vols treballar amb nosaltres?

Gestió del currículum remès per l’Usuari a través del formulari habilitat per a tal efecte.
La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició.

Les dades rebudes per a aquesta finalitat, es conservaran durant el termini màxim d’un any, transcorregut el qual, es procedirà a la seva destrucció.

A qui se li comunicaran les dades?

No es comunicaran a uns altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

Es realitzen transferències internacionals de dades?

No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

Quins drets li assisteixen a l’Interessat?

L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a Ctra. Sils s/n – 17430 Santa Coloma de Farners (Girona), o correu electrònic rrhh1@prefabricatsplanas.com.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en l’apartat de contacte?

Quant als formularis del Lloc web, l’Usuari ha d’emplenar els marcats com “requerit”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitza i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Quines mesures de seguretat té implantada l’empresa?

PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

PREFABRICATS M. PLANAS, S.A.U té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el qual preveu la normativa vigent.