GRC

Minerva

Ubicació

Zaragoza

Construcció destinada a habitatges a Saragossa.

La característica principal daquests panells és la seva complexitat tant en forma com en colors.

La tipologia de panell instal·lat és sandvitx i stud frame.

Superfície

2.000 m2

Promotor

LOBE Construcciones

Client

Lobe Construcciones