GRC

Marina Living

Ubicació

Badalona, Barcelona

Obra de nova edificació, destinada a vivendes.

Situada al terme municipal de Badalona, ​​davant del passeig marítim, formada per tres blocs d’habitatges, amb terrassa i zona comuna de passeig i piscina.

Panell sandvitx GRC amb acabat llis amb colorant en massa per la part baixa dels edificis i panell sandvitx amb colorant en massa i acabat panilla ranurada.

Col·locat amb auto grua mòbil i segellat entre panells

Panells de gran format, amb retorns laterals de 23 cm, col·locats entre forjats, per fer el tancament interior de la façana.

Superfície

11.000 m2

Promotor

OUA Arquitectes

Client

Ute Vopi4-Certis