GRC

La Catalana

Ubicació

Barcelona

Edificis d’habitatges, formats per tres blocs, amb panell sandvitx de balcó acabat llis

Superfície

5.200 m2

Promotor

MOMENTUM Arquitectura // PATRICIA Martínex Fernández Arquitecte

Client

Copcisa