NORSKREEN

Bagaria

Ubicació

Cornellà de Llobregat, Barcelona

Edifici de nova construcció, plurifamiliar de 66 habitatges, amb sistema de panells Norskreen de façana ventilada.

Edifici de nova construcció, plurifamiliar de 66 habitatges, amb sistema de panells Norskreen de façana ventilada.

Panell blanc en façana llis i amb falsa junta de petit i gran format, perfils Norskreen de lama horitzontal al front de forjat, per donar continuïtat al panell.

Sistema de col·locació mitjançant grua mòbil i bastides penjades

Panells faldons de planta 0, ancorats a perfil metàl·lic sota forjat.

Panells de gran format 600×300 amb greques lliures i cegues, a cota carrer, com a funcionalitat de barana al pati interior i col·locats sota forjats.

Superfície

3.300 m2

Promotor

BXD Arquitectura

Client

Constructora San José